Türkiye’deki Genç Nüfusun Beşte Biri Ne Çalışıyor Ne de Eğitim Alıyor

(ANKARA)  – TÜİK’in 2023 İstatistiklerle Gençlik TÜİK’in araştırması Türkiye’deki genç nüfusunun beşte birinden fazlasının hem çalışmadığını hem de herhangi bir eğitim almadığını ortaya koydu. İstatistiklere göre, Türkiye’deki 15-24 yaş arasındaki toplam 12 milyon 872 bin gencin yüzde 22,5’i ne istihdamda ne de eğitimde görünüyor.

TÜİK’in araştırmasına göre, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1’ini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu. 15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8’ini oluştururken bu oran 2013 yılında yüzde 16,6 ve 2023 yılında yüzde 15,1’e düştü.

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI DAHA FAZLA

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, gençlerde iş gücüne katılma oranı, 2022 yılında yüzde 43,8 iken 2023 yılında yüzde 45,6 oldu. Genç erkeklerde iş gücüne katılım oranı 2022 yılında yüzde 56,2 iken 2023’te yüzde 57,4, genç kadınlarda ise 2022 yılında yüzde 31,0 iken 2023 yılında 33,1e yükseldi.

Gençlerde işsizlik oranı, 2022 yılında yüzde 19,4 iken 2023’te  yüzde 17,4 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2022 yılında yüzde 16,4 iken 2023 yılında yüzde 14,3, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında yüzde 25,2 iken 2023 yılında yüzde 23,2 olarak gerçekleşti.

OKULA GİTMEYEN VE ÇALIŞMAYAN GENÇ NÜFUS

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2022 yılında yüzde 24,2 iken 2023 yılında yüzde 22,5 düzeyinde gerçekleşti.  Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2022 yılında yüzde 16,4 iken 2023 yılında yüzde 15,6, genç kadınlarda ise bu oran 2022 yılında yüzde 32,3 iken 2023 yılında yüzde 29,8 oldu.

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN YARISINDAN FAZLASI HİZMET SEKTÖRÜNDE

Genç nüfusun istihdam oranı, bir önceki yıl  yüzde 35,3 iken 2023 yılında yüzde 37,7’ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2022 yılında yüzde 46,9 iken 2023 yılında yüzde 49,2, genç kadınlarda ise bu oran 2022’de  yüzde 23,2 iken 2023 yılında yüzde 25,4 oldu.

Gençlerin yarısından fazlasının hizmet sektöründe istihdam edildiği belirlendi. 2023 yılımda gençlerin yüzde 13,6’sının tarım sektöründe, yüzde 31,1’inin sanayi sektöründe, yüzde 55,3’ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı tespit edildi. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 12,5’inin tarım sektöründe, yüzde 36,7’sinin sanayi sektöründe, yüzde 50,8’inin hizmet sektöründe yer aldığı, genç kadınların yüzde 15,8’inin tarım, yüzde 19,6’sının sanayi, yüzde 64,6’sının ise hizmet sektöründe çalıştığı belirlendi.

(SÜRECEK)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x